Sjølund Vandværk blev, i dens nuværende udformning
opført i 1990

Vandværket leverer i dag vand til ca 470 forbrugere
fordelt mellem private, landbrug og erhverv

Bestyrelsens mål er at videreudvikle vandværket
så det lever op til nuværende og kommende krav

Takstblad 2017

Driftsbidrag                 
Målerleje     kr.              55,00
Fast Afgift     kr.           925,00
Vandpris pr. m3     kr.                3,25
Grøn afgift (Statsafgift) pr. m3     kr.                5,86
Drikkevandsbidrag/grundvandssikring, pr. m3     kr.                0,39
Anlægsbidrag                

Opsætning af bi-måler

           

efter regning

Tilslutningsafgift inkl. målerbrønd, indenfor

           

 

indenfor 10 meter af hovedledning

    kr.      25.000,00

     

               

Tilslutningsafgift inkl. målerbrønd, uden for

               

område med hovedledning 

    kr.    

 25.000,00

Anlæg af hovedledning

    kr.     efter regning

Gebyrer

               

Luknings- og åbningsgebyr

    kr.         1.100,00

Rykkergebyr

    kr.            150,00

Flyttegebyr

    kr.            150,00

Gebyr for EAN Fakturering

    kr.     25,00

 

            
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle priser er excl. moms